Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van Neslo Advocatuur. Onder Neslo Advocatuur wordt verstaan het kantoor alsmede een of meerdere advocaten en/of medewerkers die onder deze naam werkzaam zijn.

Willen op termijn voldoende advocaten beschikbaar blijven voor het verlenen van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen, dan is nu een reëel perspectief op verhoging van toevoegingsvergoedingen nodig. Dat stelt de Raad voor de Rechtsbijstand in het recent verschenen position paper over de stelselherziening.

Het ‘experiment resultaatgerelateerde beloning in letsel- en overlijdensschadezaken’ wordt met vijf jaar verlengd. Dit heeft het college van afgevaardigden onlangs besloten. Vanaf de start van het experiment in 2014 mogen advocaten onder strenge voorwaarden werken met een resultaatgerelateerde beloning. Wanneer een zaak succes heeft, kan de advocaat het uurtarief verhogen.

© 2021 Neslo-advocatuur.nl. Alle rechten voorbehouden. Designed by Sales2You.nl
facebook_page_plugin