Psychiatrisch patiëntenrecht

Het Psychiatrisch patiëntenrecht is ondergebracht in de Wet BOPZ, en richt zich (onder meer) op het verlenen van rechtshulp aan personen die gedwongen opgenomen zijn in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit betreft doorgaans personen die met een inbewaringstelling, een voorlopige machtiging, of een verlenging daarvan (rechterlijke machtiging) in een psychiatrisch ziekenhuis zijn opgenomen. Het kan echter ook gaan om personen die gedwongen worden opgenomen in een verpleeghuis of zwakzinnigeninrichting.

Psychiatrisch patiënten behoren tot de meest kwetsbare en hulpbehoevende personen in Nederland die lang niet altijd de zorg krijgen die zij nodig hebben. Mede vanuit dit oogpunt heeft mr. Neslo zich gespecialiseerd in het psychiatrisch patiëntenrecht. Zij acht het van groot belang dat deze groep toegang heeft tot gedegen rechtshulp zodat ook hun rechten verdedigd worden wanneer anderen in de samenleving hieraan geen prioriteit geven. Mr. Neslo is lid van de Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland en de Vereniging van BOPZ Advocaten in Utrecht, en zorgt dat haar kennis altijd actueel is. Hierdoor, en door haar jarenlange ervaring met het behandelen van psychiatrisch patiënten zaken, beschikt zij over de bekwaamheden om binnen dit ingewikkelde rechtsgebied goede rechtsbijstand te verlenen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Neem direct contact met ons op voor het bespreken van uw probleem of vraag.

Ook kunt u woensdagochtend langs komen voor het gratis advocatenspreekuur.

Contact