Bestuursrecht

Het bestuursrecht omvat de verhouding tussen individuele burgers en de overheid. Alle besluiten van overheidsorganen, zoals de gemeente, het UWV, of de Belastingdienst vallen onder het bestuursrecht. De meeste bestuursrechtelijke zaken die Neslo Advocatuur behandelt liggen binnen het sociale zekerheidsrecht. Het sociale zekerheidsrecht is het rechtsgebied waarin alle waarborgen van de overheid voor de burger om in het eigen levensonderhoud te voorzien zijn vastgelegd. Denk hierbij aan uitkeringen en toeslagen, maar ook de vele regelingen waar werkgevers en werknemers mee te maken krijgen wanneer de werknemer arbeidsongeschikt raakt vallen onder het sociaal zekerheidsrecht.

Mr. Neslo is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met de specialisatie bestuursrecht. Met de veelheid aan regels en de soms vergaande bevoegdheden van de Nederlandse overheid in dit rechtsgebied is een gespecialiseerde advocaat bij uitstek geschikt om u bij te staan bij uw bestuursrechtelijke kwesties. Voor velen zullen vorderingen of besluiten omtrent het intrekken of terugbetalen van een uitkering en het betalen van een (belasting)aanslag en/of boete een grote financiële strop betekenen. Bij Neslo advocatuur doen we er alles aan u deze last uit handen te nemen.

Vrijblijvend adviesgesprek

Neem direct contact met ons op voor het bespreken van uw probleem of vraag.

Ook kunt u woensdagochtend langs komen voor het gratis advocatenspreekuur.

Contact