Algemeen Civiel

Juridische geschillen waarbij niet de overheid maar enkel particulieren en bedrijven betrokken zijn maken onderdeel uit van het algemeen civielrecht. Dit zeer brede rechtsgebied beslaat een grote verscheidenheid aan kwesties, van relatief kleine zaken tussen ruziënde buren tot omvangrijke miljoenenzaken tussen procederende bedrijven. Neslo advocatuur heeft ruime ervaring met het bijstaan van zowel bedrijven als particulieren bij de meest uiteenlopende juridische disputen.

De meeste civiele rechtszaken tussen particulieren onderling worden door de kantonrechter behandeld. Deze rechter doet namelijk uitspraak in alle civiele kwesties waarbij het vorderingsbedrag niet meer dan € 25.000,- bedraagt. Bij de kantonrechter geldt geen verplichte procesvertegenwoordiging voor de procederende partijen, maar voor een gunstige uitkomst doet u er goed aan toch de hulp in te schakelen van een ervaren advocaat.

Wanneer bedrijven tegen elkaar procederen kunnen zowel de vorderingsbedragen als de griffierechten hoog oplopen. Daarom kan het soms verstandiger zijn om buiten de rechter om tot een schikking te komen. Wanneer procederen onvermijdelijk is zal mr. Neslo u echter bijstaan met strijdvaardigheid en volharding waarbij uw financiële en professionele belangen nooit uit het oog zullen worden verloren.

Een ervaren advocaat kan bovendien niet alleen heel nuttig zijn voor uw bedrijf bij conflicten, maar ook bij het voorkomen ervan. Zo kan mr. Neslo u assisteren bij het opstellen van (arbeids- of civielrechtelijke) contracten, algemene voorwaarden, of statuten. Naast een succesvolle praktijk voor particulieren houdt mr. Neslo zich tevens bezig met het adviseren en begeleiden van bedrijven bij het juridische deel van de bedrijfsvoering.

Veelvoorkomende civiele zaken betreffen:

Vrijblijvend adviesgesprek

Neem direct contact met ons op voor het bespreken van uw probleem of vraag.

Ook kunt u woensdagochtend langs komen voor het gratis advocatenspreekuur.

Contact