Jeugdrecht Straf

Het jeugdstrafrecht is een onderdeel van het strafrecht waarvoor bijzondere regels bestaan. Dit onderdeel van het recht is voornamelijk gericht op het voorkomen van recidive door jeugdigen vanaf 12 jaar, en legt minder nadruk op vergelding jegens de delinquent dan het geval is in het reguliere strafrecht. Wanneer een kind betrokken raakt bij een strafzaak zal dit een grote schok bij de ouders teweegbrengen, maar dit hoeft niet het einde van zijn of haar toekomst te betekenen. Het grootste deel van de jeugdstrafzaken wordt namelijk afgedaan met de oplegging van een taakstraf, al dan niet als onderdeel van een Halt-traject. Indien er sprake is van een Halt-traject komt uw kind niet met justitie in aanraking en krijgt hij of zij derhalve geen strafblad. Een andere veelvoorkomende afloop van zaken binnen het jeugdstrafrecht is een OM-afdoening, wat inhoudt dat de officier van justitie zonder tussenkomst van de rechter een straf oplegt. Alleen bij zware vergrijpen of recidiverende jeugddelinquenten zal een jongere bij de kinderrechter moeten voorkomen.

Als uw kind verdacht wordt van een strafbaar feit kan deze in alle fasen van het strafproces door mr. Neslo worden bijgestaan, vanaf het eerste verhoor bij de politie of de rechter-commissaris, tot aan het terechtstaan bij de officier van justitie of de kinderrechter. Voor ouders is betrokkenheid van hun kind bij een strafzaak een zeer ingrijpende gebeurtenis die zijn weerslag kan hebben op het hele gezin. Als advocate met een specialisatie en ruime ervaring in het jeugdstrafrecht kan mr. Neslo u bijstaan met bekwaamheid en empathie.

Vrijblijvend adviesgesprek

Neem direct contact met ons op voor het bespreken van uw probleem of vraag.

Ook kunt u woensdagochtend langs komen voor het gratis advocatenspreekuur.

Contact