Jeugdrecht civiel

Problemen in een gezin kunnen een grote weerslag hebben op de ontwikkeling van een kind. Daarom verschaft het jeugdrecht uitgebreide wetgeving om de veiligheid van een kind te waarborgen wanneer deze door sociale problematiek in het geding is of dreigt te geraken. In samenwerking met jeugdhulpinstanties kan de familierechter zeer ingrijpende maatregelen opleggen die het leven van een gezin ernstig kunnen ontwrichten. De zwaarste maatregelen zijn uithuisplaatsing van een kind, en ontheffing van of ontzetting uit het ouderlijk gezag. Bij zowel ontzetting als ontheffing raakt de ouder het gezag over het kind kwijt. Ontheffing wordt opgelegd in het geval van vaak welwillende ouders die vanwege psychische of andersoortige problematiek niet meer in staat zijn adequate zorg aan hun kind te verlenen. Ontzetting is aan de orde bij zaken als grove verwaarlozing, ernstige misdrijven, het tegenwerken van hulpinstanties, of andere vormen van moedwillig plichtsverzuim begaan door ouder(s). Een minder ingrijpende maatregel die regelmatig wordt opgelegd is de ondertoezichtstelling (OTS) van een minderjarige. De OTS is een beperking van het ouderlijk gezag waarbij de ouders worden begeleid en ondersteund door een gecertificeerde instelling wanneer de ontwikkeling van hun kind bedreigd wordt.

Het jeugdrecht vereist niet alleen specialistische juridische kennis maar ook het vermogen om ingewikkelde persoonlijke problematiek vanuit het perspectief van een kind te benaderen. Bovendien betreft het jeugdrecht niet alleen het kind in kwestie, maar wordt het hele gezin zwaar getroffen door een opgelegde maatregel. Zowel ouders als kind hebben in een dusdanig turbulente periode behoefte aan deskundige begeleiding. Bij Neslo Advocatuur worden zowel de belangen van u als van uw kind beschermd door middel van ruime ervaring en uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving in dit indringende rechtsgebied.

Mr. Neslo is lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten. Zij staat al jaren naar tevredenheid kinderen en ouders bij op het gebied van het civiele jeugdrecht. Voorts heeft mr. Neslo veel ervaring in de communicatie met instanties als de Raad voor de Kinderbescherming en Jeugdzorg Nederland.

Vrijblijvend adviesgesprek

Neem direct contact met ons op voor het bespreken van uw probleem of vraag.

Ook kunt u woensdagochtend langs komen voor het gratis advocatenspreekuur.

Contact