Strafrecht

Het strafrecht is wellicht het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende rechtsgebied. Een ieder die wordt verdacht of vervolgd van het plegen van een overtreding of een misdrijf krijgt te maken met het strafrecht. In Nederland geldt er binnen het strafrecht geen verplichte procesvertegenwoordiging, wat inhoudt dat het niet verplicht is om zich te laten bijstaan door een advocaat. Echter, vanwege de hoge complexiteit en de dynamische aard van het strafrecht doet u er goed aan een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in de arm te nemen wanneer u met politie of justitie te maken krijgt.

Het strafrecht is één van de meest ingrijpende rechtsgebieden waarmee u te maken kunt krijgen. Vaak wordt niet alleen u, maar uw hele omgeving diep geraakt door een verdenking van een strafbaar feit. Bovendien hebben de politie en justitie vergaande bevoegdheden gekregen om inbreuk te maken op uw levenssfeer wanneer dit in het belang wordt geacht van een strafrechtelijk onderzoek. Hierdoor is het cruciaal om de interactie met politie en justitie over te laten aan een ervaren advocaat die uw rechten en belangen fel verdedigt.

Mr. Neslo behandelt allerlei zaken op het gebied van het strafrecht, variërend van lichte overtredingen tot zware misdrijven met uitgebreide dossiers. Ingeval van een zitting bij de kantonrechter, de politierechter, of een meervoudige kamerzitting, kan er een beroep worden gedaan op haar expertise. Maar ook wanneer u bent aangemerkt als verdachte maar nog voordat er door justitie vervolging wordt ingesteld kan mr. Neslo u bijstaan bij politieverhoren. Zij heeft tenslotte ruime ervaring op het gebied van strafrecht en zal zich inzetten voor uw rechten in ieder stadium van het strafproces, van het eerste verhoor tot aan het vragen van een schadevergoeding ingeval van vrijspraak of een sepot.

Veelvoorkomende strafbare feiten zijn:

Vrijblijvend adviesgesprek

Neem direct contact met ons op voor het bespreken van uw probleem of vraag.

Ook kunt u woensdagochtend langs komen voor het gratis advocatenspreekuur.

Contact