Jane Neslo

Mevrouw mr. J.A. Neslo heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. In december 1995 is zij afgestudeerd in de richting van het bestuursrecht met als belangrijk onderdeel het vreemdelingenrecht. Sinds juli 1998 is zij als advocaat werkzaam. In december 2005 heeft zij de specialisatieopleiding Grotius Arbeidsrecht met succes afgerond en in 2013 heeft zij de specialisatieopleiding Jeugdrecht afgerond aan het Willem Pompe Instituut, Universiteit Utrecht. Mr. Neslo is gespecialiseerd in het arbeidsrecht, familie- en jeugdrecht en strafrecht. Daarnaast houdt zij zich bezig met het psychiatrisch patiëntenrecht en zaken op het gebied van personenschade. Zij is lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten en de Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland. Naast de werkzaamheden als advocaat is mr. Neslo sinds januari 2005 werkzaam als lid van de Raad van Toezicht van de justitiële jeugdinrichting Intermetzo te Lelystad.

Rechtsgebieden

Men heeft tegenwoordig niet meer de baan voor het leven. Werknemers wisselen om verschillende reden steeds meer van baan. Aan de andere

Lees meer

Tot het Familie- en jeugdrecht behoort alles wat geregeld wordt in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Dit omvat onder meer echtscheidingen

Lees meer

Het strafrecht is wellicht het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende rechtsgebied. Een persoon die wordt verdacht van het plegen

Lees meer

Letselschade is de lichamelijke en geestelijke (immateriële) schade die iemand ondervindt als hij / zij bij een ongeval betrokken is.

Lees meer

Het psychiatrisch patiëntenrecht richt zich (ondermeer) op het verlenen van rechtshulp aan personen die gedwongen

Lees meer