Het Psychiatrisch patiëntenrecht richt zich (ondermeer) op het verlenen van rechtshulp aan personen die gedwongen opgenomen zijn in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit betreft doorgaans personen die met een inbewaringstelling, een voorlopige machtiging of een verlenging daarvan (rechterlijke machtiging) in een psychiatrisch ziekenhuis zijn opgenomen. Het kan echter ook gaan om personen die gedwongen worden opgenomen in een verpleeghuis of zwakzinnigeninrichting. Omdat het hierbij gaat om een gedwongen opname op een gesloten afdeling van een psychiatrisch ziekenhuis, biedt ons kantoor met een ruime ervaring op dit rechtsgebied goede rechtsbijstand.