Letselschade is de lichamelijke en geestelijke (immateriële) schade die iemand ondervindt als hij/zij bij een ongeval betrokken is. Het kan daarbij gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, een geweldsdelict, gebrekkige producten, gedragingen van dieren en medische fouten. Ook in geval van schade door overlijden kan sprake zijn van letselschade.

Bij letselschade heeft de betrokkene naast de fysieke en emotionele gevolgen veelal te maken met ernstige financiële consequenties als gevolg van de situatie. Het kan zijn dat het inkomen drastisch achteruit gaat, misschien moet de woning ingrijpend worden aangepast of zijn er hulpmiddelen nodig. Een schadevergoeding helpt in die gevallen de zorgen op financieel gebied te verlichten. Ons kantoor tracht bij letselschade het slachtoffer of de nabestaanden alle juridische zorg uit handen te nemen.

Ons kantoor behandelt zaken op het gebied van:

  • verkeersongevallen;
  • medische fouten;
  • overlijdensschade;
  • bedrijfsongevallen;
  • geweldsdelicten.