Het strafrecht is wellicht het bekendste en meest tot de verbeelding sprekende rechtsgebied. Een persoon die wordt verdacht van het plegen van een overtreding of een misdrijf krijgt te maken met het strafrecht.

Ons kantoor behandelt allerlei zaken op het gebied van het strafrecht, variërend van lichte overtredingen tot zware misdrijven. Ingeval van een zitting bij de kinderrechter, de kantonrechter, de politierechter of een meervoudige kamerzitting, kan er een beroep worden gedaan op onze expertise.

Verder heeft ons kantoor gedegen kennis van en ervaring in het jeugdstrafrecht en het penitentiair recht. In geval een minderjarige die ouder is dan 12 jaar wordt verdacht van een strafbaar feit wordt de minderjarige in alle fasen van het strafproces door ons kantoor bijgestaan, zoals het verhoor bij de politie of de rechter-commissaris en het terechtstaan bij de kinderrechter.

Ook het slachtoffer heeft steeds meer plaats gekregen in het strafproces. Zo kunnen slachtoffers van een misdrijf een schadevergoeding indienen door zich als benadeelde te voegen in het strafproces. Ons kantoor stelt samen met het slachtoffer een voegingsformulier samen waarin de geleden materiële en immateriële schade zo nauwkeurig mogelijk wordt omschreven en met stukken wordt onderbouwd. Het kan ook voorkomen dat de officier van justitie besluit om geen vervolging in te stellen van een aangifte door het slachtoffer. Ons kantoor kan het slachtoffer tegen de beslissing om niet te vervolgen bijstaan in een beklagprocedure op grond van artikel 12 Wetboek van Strafvordering.