Arbeidsrecht is een rechtsgebied dat – vanuit zijn aard en inhoud – steeds handelt over het tegengestelde belang tussen werkgever en werknemer. Het regelt de rechten en plichten van werkgever en werknemer over en weer. De wet en regelgeving omtrent arbeidsrecht is gecompliceerd en voor een leek moeilijk om te overzien. Voorts verandert de wet- en regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht voortdurend. Daarom staan wij zowel werkgevers als werknemers zorgvuldig bij. Het doel is steeds om escalatie van arbeidsgeschillen en langdurige trajecten die daaruit kunnen voortvloeien te voorkomen. Als het echter niet voorkomen kan worden voert ons kantoor in geval van ontslagkwesties namens de werkgever of de werknemer procedures bij de kantonrechter en het UWV.

Ons kantoor adviseert en procedeert onder meer op de volgende gebieden:

  • aangaan en beëindigen arbeidsovereenkomst;
  • aanpassing arbeidsvoorwaarden;
  • arbeidsongeschiktheid en reïntegratie;
  • reorganisatie en ontslag;
  • bedrijfsongevallen;
  • concurrentiebedingen.