Als u gaat trouwen, samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaat of kinderen krijgt of adopteert, krijgt u met wettelijke regels te maken. Dat bent u zich vaak pas bewust als uw relatie eindigt en er van alles geregeld moet worden. De bredere term voor familierecht is relatierecht. Hieronder vallen niet alleen huwelijkse relaties, maar ook andere samenlevingsvormen (bijvoorbeeld een geregistreerd partnerschap, samenlevingscontract). Daarnaast omvat het relatierecht uiteenlopende rechtsgebieden als afstammingsrecht, erkenning en adoptie, erfrecht, alimentatie, gezags- en zorgverleningsregelingen.

Binnen het vakgebied familierecht spelen kinderen vaak een centrale rol. Denk bijvoorbeeld aan omgangsregelingen, kinderalimentatie, gezag en de wettelijke status van de minderjarige. Onder deze wettelijke regelingen die van toepassing zijn op minderjarigen, jeugdrecht, vallen ook maatregelen van kinderbescherming die een rechter kan opleggen om de ontwikkeling van een kind veilig te stellen. De meest voorkomende en lichtste maatregel is de ondertoezichtstelling. Uithuisplaatsing, ontheffing en ontzetting uit het ouderlijk gezag zijn zwaardere maatregelen.

Ons kantoor heeft ruime ervaring met het begeleiden en ondersteunen van cliënten inzake:

  • echtscheiding;
  • afwikkeling van huwelijkse voorwaarden;
  • verdeling van gemeenschap van goederen;
  • kinder- en partneralimentatie;
  • verdeling van de zorg- en opvoedingstaken (omgang);
  • gezag en voogdij;
  • erkenning/ontkenning ouderschap;
  • gerechtelijke vaststelling vaderschap;
  • ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing en ontheffing uit het gezag;
  • curatele, onderbewindstelling en mentorschap.